Acta Ray

Acta Ray

F:2013

E: Boss VDL - Cuper - Irco Marco


U: Melba Ray

      F:2009

Hoppdiplom på 3års . 137 i hoppblup.

Melba Ray på treårstestet